Vervaet Paul

Advocatenkantoor

 
 

1. Tarieven kosten Advocatenkantoor Vervaet Paul te Melle

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt. Deze kosten bestaan uit algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.

2. Algemene kantoorkosten

Algemene kantoorkosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak. Zij bevatten ondermeer de huur van de kantoren, aanschaf wetboeken, aansluiting op juridische databanken, studiedagen, informatica-infrastructuur en dergelijke meer. Deze algemene kosten zijn verrekend in het toepasselijk uurloontarief.

 

4. Gerechtskosten

De gerechtskosten worden afzonderlijk, aan kostprijs, in de staat opgenomen.

 

3. Specifieke kantoorkosten

De specifieke kantoorkosten hebben betrekking op een bepaalde opdracht en worden als volgt berekend:

 

dossieropening 60,00€

uitgaande briefwisseling (per post)

(eventuele te vermeerderen met kosten aangetekende zending)

10,00€
e-mail 6,00€
kopies (zwart-wit) per stuk 0,25€
kopies (kleur) 1,00€
dactylografie per bladzijde 9,00€
verplaatsingskosten per km 0,50€

 

+ Tarief ereloon: 110,00€ per uur
+ Dit uurtarief kan mits voorafgaande afspraak worden verhoogd naargelang de waarde van het geschil,

   het dringend karakter van de tussenkomst, de graad van specialisatie en het resultaat.
+ Alle gemelde bedragen dienen vermeerderd met 21% BTW.